Hoe aansluiten bij KFC Lint VZW?

1. Ik ben NIET aangesloten bij een andere club van K.B.V.B:

Neem contact op via mail: oswald.valgaerts@telenet.be ( GC, secretaris) of kfclint.perez@gmail.com ( jeugdcoördinator)

2. Ik ben aangesloten bij een club van K.B.V.B.:

Voor 30 april

U dient eerst persoonlijk ontslag te nemen bij de huidige club via een “roze ontslagformulier” dat tussen 1 april en 30 april aangetekend moet verstuurd worden naar zowel de huidige club als naar de K.B.V.B.Vanaf 2 mei kan u dan een nieuw aansluitingsformulier bij KFC Lint ondertekenen.

Na 30 april

Vanaf nu kan u slechts van club veranderen met toestemming van de huidige club. Dient te gebeuren met een zogenaamde”witte transfer”. Deze overgangsmachtiging moet zowel door de GC van de huidige club als de GC van KFC Lint ondertekend worden.

Seniors dienen er rekening mee te houden dat hun aansluiting bij KFC Lint voor 1 juli (poststempel) bij de K.B.V.B. moet aankomen om nog in aanmerking te komen voor voor wedstrijden van het 1ste elftal.

3. Ik ben ouder dan 35 jaar

Zodra iemand de leeftijd van 35 jaar bereikt heeft, kan hij zonder het akkoord van zijn huidige club, een definitieve transfer bekomen via de zogenaamde “blauwe transfer” Indien hij reeds tijdens het lopende seizoen wedstrijden gespeeld heeft voor het 1ste elftal van zijn andere club mag hij niet meer deelnemen aan de wedstrijden van het 1ste elftal van KFC Lint.

Alle noodzakelijke documenten om te kunnen aansluiten bij KFC Lint kunnen bekomen worden bij:

GC, secretaris, Oswald Valgaerts – Schaapdries 36 – 2547 Lint Tel. 03/ 455 74 35 of 0477/827911, mail: oswald.valgaerts@telenet.be