In memoriam Jos Van Deun

Het bestuur van KFC Lint is diep getroffen door het overlijden van ons gewezen bestuurslid Jos Van Deun.
Jos was gewezen gerechtigd correspondent, secretaris van KFC Lint en gewezen scheidsrechter van de K.B.V.B.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en naaste familieleden. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
De plechtige uitvaartliturgie zal plaatshebben op zaterdag 27 april 2019 om 10 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw geboorte te lint.

Een afvaardiging van het bestuur van KFC Lint zal op de afscheidsplechtigheid van Jos aanwezig zijn.