Wat te doen bij een sportongeval?

Hier volgen enkele raadgevingen die de administratieve en financiële beslommeringen rond dit ongeval zoveel mogelijk kunnen beperken. De formulieren kan je onderaan deze pagina vinden.

Laat het formulier “Aangifte van ongeval” van K.B.V.B zo snelmogelijk en liefst binnen de 48 uur invullen door je behandelende arts en bezorg dit aangifteformulier aan de gerechtigde correspondent (GC) van de club:

Oswald Valgaerts
Schaapdries 36
2547 - Lint
Tel: 03 455 74 35
GSM: 0477 82 79 11

Vraag je arts om zeker punt 4 a) “ kinesitherapeut of fysiotherapeut” altijd met ‘JA’ aan te duiden, dan ben je zeker dat het solidariteitsfonds van de K.B.V.B de kosten hiervan terugbetaalt.

Bij niet aanduiden van ‘JA’ in rubriek 4a) wordt het remgeld niet vergoed indien later blijkt dat je toch naar de kinesitherapeut moet!!

Steeds kleefbriefje van het ziekenfonds bij het aangifteformulier doen!

Wanneer je in een ziekenhuis moet worden opgenomen, gelieve er dan rekening mee te houden dat het solidariteitsfonds van de K.B.V.B enkel terugbetaalt voor een bed in zaal. ( Privé-kamer of een kamer met twee wordt door de K.B.V.B NIET terugbetaald!)

Je kunt altijd een tussentijdse terugbetaling vragen bij een langdurige kwetsuur. Zorg dan dat alle ontvangstbewijzen van het ziekenfonds, die met het ongeval te maken hebben, aan Oswald Valgaerts worden bezorgd. Indien je nog vragen hebt, kan je ook altijd bij hem terecht.

De spelertjes die nog geen 6 jaar zijn en toch al meetrainen met de club kunnen via het beperkt lidgeld ( €40) genieten van een verzekering bij FIDEA NV. Bij een sportongeval dienen zij het “Aangifteformulier van FIDEA NV” door hun behandelende arts te laten invullen. Dit aangifteformulier bezorg je aan Oswald Valgaerts.

Een spoedig herstel toegewenst!

AttachmentSize
Aangifte van ongeval (KBVB)892.77 KB