Bericht aan de stemgerechtigde leden vzw KFC Lint:

De Raad van Bestuur van KFC Lint vzw heeft in haar zitting van dinsdag 9 juni beslist om de jaarlijkse Algemene Vergadering uit te stellen naar DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2020 OM 19.00 UUR en dit wegens de huidige coronacrisis.
Dit bericht geldt als officiële bekendmaking aan alle stemgerechtigde niet-spelende leden van de vzw KFC Lint.