Een overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 1 november op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 26 oktober 2021, gevat in het federaal ministerieel besluit van 28 oktober 2021. We kunnen normaal blijven sporten, maar het mondmasker doet weer op meerdere plaatsen zijn intrede en de kantines dienen de regels van de horeca te volgen met betrekking tot het Covid Safe Ticket.

We concluderen dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor sportkantines. Wij moeten 100% de horecaregels volgen. In een notendop betekent dit: 

 • Covid Safe Ticket voor alle mensen die kantine binnenkomen.
 • Personeel / vrijwilligers dragen mondmaskers 
 • Een speler/trainer/supporter/… die niet gevaccineerd is (geen CST) maar wel naar het toilet wil gaan dient zijn mondmasker te dragen. 
 • Op terras is geen Covid Safe Ticket verplicht.

Mondmasker

 • Van zodra je binnen de sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 13 jaar. ( NIET verplicht in de kantine want daar is Covid Safe Ticket nodig)
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen en kleedkamers (behalve in de douche).
 • Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
 • Voor trainers wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
 • Voor wisselspelers wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen. 
 • Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen

Gebruik kleedkamers:

 • Om zoveel mogelijk de verspreiding van het virus tegen te gaan dient men binnen de 15 minuten de kleedkamers te verlaten, aarzel dus niet zodra je de kleedkamer binnen gaat, kleed je zo snel mogelijk aan vóór en ook na de wedstrijd de tijd tot 15 minuten beperken. 
 • Mondmasker opzetten in de kleedkamers, NIET tijdens het douchen.