Clublied

Clublied KFC Lint
(Tekst en muziek van  Clement Voet- jaar 1948)

                       I                                                                                    II

       Al jaren kampt F.C Lint                                         Kom jonge makkers onvervaard
trots tegenspoed moedig gezwind                        toon U de ouderen even waard
de harde strijd om zijn bestaan                                 op ieder veld stel U te weer
gij sportman denk daar even aan                          en strek uw klub tot meerder eer
de mannen van het eerste uur                              draag haar symbolen fier en groot
wiens voorbeeld en geestdriftig vuur                     de hoop en liefde, groen en rood
de F.C. brachten tot nu toe                                       kleuren in banden schoon en rein
op weg naar hoger groei en bloei.                               ze zullen steeds uw leuze zijn.


Refrein

Kom makkers van FC Lint
op voetbalvelden blijgezind
ten strijde op en in fatsoen
voor onze kleuren rood en groen
want onze leuz’ en ideaal
aan ons de einde’s zegepraal
WIJ WILLEN WORDEN KAMPIOEN
want hogerop moet rood en groen.

                       III                                                                                 IV

En gij supporters groot en klein                              En gij ook vrienden van ’t bestuur
moet immer steeds als steun er zijn                           die in de bres staat ieder uur
uw geestdrift sportief op  harop                                 de plicht die op je schouder rust
drijve ons jongens naar de top                                  gij zijt die zware taak bewust
en komt een dag van tegenspoed                            ja weleer komt toch vast en tijd
blijf hen getrouw en geef hun moed                        die gij zo moeizaam voorbereidt
wees gij als ene sterke rots                                               dat onze kleine FC Lint
waarop de klub kan bouwen trots.                                  een kampioenentitel wint.

                   V

Op hoop van zege voorbereid
voor ’t volgend jaar een nieuwe strijd
misschien zijn wij dan aan de eer
we spelen daarvoor iedere keer
ook trainer, speler al te gaar
wij steunen U gelijk en waar
uw moed zal eens worden beloond
blijf onze klub trouw zoals ’t hoort.

 

Partituur Clublied