Sportongeval

Wat te doen bij een sportongeval?

Hier volgen enkele raadgevingen die de administratieve en financiële beslommeringen rond dit ongeval zoveel mogelijk kunnen beperken. De formulieren kan je onderaan deze pagina vinden.

Laat het formulier “Aangifte van ongeval” van K.B.V.B zo snelmogelijk en liefst binnen de 48 uur invullen door je behandelende arts en bezorg dit aangifteformulier aan de gerechtigde correspondent (GC) van de club:

Oswald Valgaerts
Schaapdries 36
2547 – Lint
GSM: 0477 82 79 11

Vraag je arts om zeker punt 4 a) “ kinesitherapeut of fysiotherapeut” altijd met ‘JA’ aan te duiden, dan ben je zeker dat het solidariteitsfonds van de K.B.V.B de kosten hiervan terugbetaalt.

Bij niet aanduiden van ‘JA’ in rubriek 4a) wordt het remgeld niet vergoed indien later blijkt dat je toch naar de kinesitherapeut moet!!

Steeds kleefbriefje van het ziekenfonds bij het aangifteformulier doen!

Wanneer je in een ziekenhuis moet worden opgenomen, gelieve er dan rekening mee te houden dat het solidariteitsfonds van de K.B.V.B enkel terugbetaalt voor een bed in zaal. (Privé-kamer of een kamer met twee wordt door de K.B.V.B NIET terugbetaald!)

Je kunt altijd een tussentijdse terugbetaling vragen bij een langdurige kwetsuur. Zorg dan dat alle ontvangstbewijzen van het ziekenfonds, die met het ongeval te maken hebben, aan Oswald Valgaerts worden bezorgd. Indien je nog vragen hebt, kan je ook altijd bij hem terecht.

Een spoedig herstel toegewenst!

Belangrijk:
Spelers zijn pas verzekerd vanaf het moment dat ze zijn aangesloten bij KFC Lint. Niet aangesloten spelers die eerst enkele test-trainingen volgen doen dit dus op eigen risico en kunnen geen beroep doen op de clubverzekering.

Hieronder kan u alvast het ongevalsaangifteformulier openen en downloaden:

Voetbal Vlaanderen ongevalsaangifteformulier