Uitschrijven

Uitschrijven bij KFC Lint

Ieder jaar rond april en mei is het voor de club zeer belangrijk om te weten welke leden hun lidmaatschap behouden of deze willen opzeggen. Wij moeten immers steeds tegen 15 mei al onze ploegen inschrijven die in september in competitie gaan aantreden.
Wie in het tussenseizoen onze club wil verlaten om over te stappen naar een andere club, kan dit ENKEL door ontslag in te dienen via de website van de KBVB tussen 1 en 30 april. Naast de nieuwe digitale werkwijze, blijft de klassieke manier (papieren aangetekende zending) ook nog steeds mogelijk.
Neemt u geen ontslag na het verstrijken van deze deadline, blijft u automatisch lid voor het nieuwe seizoen!
Uitzonderlijk kan iemand nog uitgeschreven worden indien de club over geen ploeg meer beschikt in de leeftijdscategorie van de speler of wegens sociale redenen (verhuis, scheiding ouders enz..)

Mocht je om welke reden dan ook willen stoppen met voetballen dan vragen we uiteraard om ons dit ook te laten weten vóór 30 april via onderstaand formulier: